Blog Archives

Spider of the year 2022 – FI

Vuoden hämähäkki 2022

Rummuttajasusihämähäkki Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)

 

Rummuttajasusihämähäkki, Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865), kuuluu juoksuhämähäkkien heimoon (Lycosidae). Lajista harrastajat ovat käyttäneet viime aikoina myös nimeä “rumpalirevokki”.  Juoksuhämähäkkien heimoon kuuluu noin 2450 lajia maailmanlaajuisesti, näistä noin 350 tunnetaan Euroopasta.

Read more ›

Posted in Spider_of_the_year_2022


Spider of the year 2022 – PL

Europejski Pająk Roku 2022

Krzecznik – Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)

 

Informacje

Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) należy do rodziny pogońcowatych (Lycosidae), obejmującej 2440 gatunków, 352 znane są z Europy. W Polsce odnotowano dotychczas 66 gatunków.

Read more ›

Posted in Spider_of_the_year_2022


Spider of the year 2022 – BG

Паяк на годината 2022

Барабанещ вълчи паяк – Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)

 

Въведение

Барабанещия вълчи паяк, Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865), пренадлежи към семейството на вълчите паяци (Lycosidae). Това семейство обхваща 2440 вида в целия свят,

Read more ›

Posted in Spider_of_the_year_2022


Spider of the year 2022 – AL

Merimanga e Vitit 2022

Merimanga zukatëse – Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)

Merimanga zukatëse, Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865), i përket familjes sё merimangave ujk (Lycosidae). Në mbarë botën, kjo familje ka 2440 lloje, nga të cilat 352 lloje janë të njohura në Evropë dhe 46 lloje në Shqipëri.

Read more ›

Posted in Spider_of_the_year_2022


Spider of the year 2022 – SI

Evropski pajek leta 2022

Rdečeprogasti vlagoljubni volkec – Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)

 

Informacije

Rdečeprogasti vlagoljubni volkec, vrsta Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865), spada v družino pajkov volkcev (Lycosidae). Po vsem svetu ta družina pajkov obsega 2440 vrst,

Read more ›

Posted in Spider_of_the_year_2022


Spider of the year 2022 – DE

Spinne des Jahres 2022

Trommelwolf – Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)

 

 

Information

Der Trommelwolf, Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865), gehört zur Familie der Wolfspinnen (Lycosidae). Diese Spinnenfamilie zählt weltweit 2440 Arten, in Europa sind 352 Arten bekannt.

Read more ›

Posted in Spider_of_the_year_2022