Monthly Archives: May 2022

Pavouk roku 2022

Pavouk roku 2022

Slíďák tečkovaný Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)

Slídákovití (Lycosidae) patří mezi středně bohaté čeledi pavouků, dosud bylo popsáno 2440 druhů, z nichž 352 je známo z Evropy. Předci slíďáků si podobně jako pokoutníci stavěli plachetkovité sítě. Některé fylogeneticky bazální skupiny slíďáků tomu tak dělají doposud.

Read more ›

Posted in Allgemein