Monthly Archives: April 2022

Spider of the year 2022 – FI

Vuoden hämähäkki 2022

Rummuttajasusihämähäkki Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)

 

Rummuttajasusihämähäkki, Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865), kuuluu juoksuhämähäkkien heimoon (Lycosidae). Lajista harrastajat ovat käyttäneet viime aikoina myös nimeä “rumpalirevokki”.  Juoksuhämähäkkien heimoon kuuluu noin 2450 lajia maailmanlaajuisesti, näistä noin 350 tunnetaan Euroopasta.

Read more ›

Posted in Spider_of_the_year_2022