Monthly Archives: January 2022

Spider of the year 2022 – AL

Merimanga e Vitit 2022

Merimanga zukatëse – Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)

Merimanga zukatëse, Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865), i përket familjes sё merimangave ujk (Lycosidae). Në mbarë botën, kjo familje ka 2440 lloje, nga të cilat 352 lloje janë të njohura në Evropë dhe 46 lloje në Shqipëri.

Read more ›

Posted in Spider_of_the_year_2022


Spider of the year 2022 – SI

Evropski pajek leta 2022

Rdečeprogasti vlagoljubni volkec – Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)

 

Informacije

Rdečeprogasti vlagoljubni volkec, vrsta Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865), spada v družino pajkov volkcev (Lycosidae). Po vsem svetu ta družina pajkov obsega 2440 vrst,

Read more ›

Posted in Spider_of_the_year_2022


Spider of the year 2021 – AL

Merimanga e Vitit 2021

Merimanga pirate – Ero furcata (Villers, 1789)

 

Merimanga pirate, Ero furcata (Villers, 1789), i përket familjes sё merimangave pirate me gunga (Mimetidae). Në mbarë botën, kjo familje ka 154 lloje, nga të cilat 10 jetojnë në Evropë dhe një në Shqipëri.

Read more ›

Posted in Spider_of_the_year_2021