Monthly Archives: February 2017

Spider of the year 2017 – SE

Årets europeiska spindel 2017

Större skuggspindeln – Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)

Större skuggspindeln, Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) tillhör familjen hjulspindlar (Araneidae). Det finns 3 100 arter hjulspindlar beskrivna i världen varav 128 är funna i Europa. Av spindelsläktet Nuctenea, på svenska kallade skuggspindlar finns två arter i Europa.

Read more ›

Posted in Spider_of_the_Year_2017