Spider of the year 2017 – SE

Årets europeiska spindel 2017

Större skuggspindeln – Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)

Större skuggspindeln, Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) tillhör familjen hjulspindlar (Araneidae). Det finns 3 100 arter hjulspindlar beskrivna i världen varav 128 är funna i Europa. Av spindelsläktet Nuctenea, på svenska kallade skuggspindlar finns två arter i Europa. Större skuggspindel finns i hela Europa utom på Island.

Större skuggspindeln lever naturligt under bark i skogar och i klippspringor. På träd med lös bark är den vanlig. Numera hittar man den också ofta på hus, som husnockar och väggspringor, men också på t ex staketstolpar. Den är en vanlig art i södra Sverige upp till Norrlandsgränsen. I södra Norrland finns den mer sällsynt för att saknas helt längre norrut. I Mellaneuropa är den vanlig upp till ca 800 m ö h. Den är inte hotad och alltså inte rödlistad.

Större skuggspindeln, Nuctenea umbratica, bygger ett relativt stort, vertikalt hängande, platt, hjulformat nät som är upp till 70 cm i diameter. Hjulspindlars nät har en mitt där spindeln ibland sitter med huvudet neråt. De flesta hjulspindlar har dessutom ett gömsle i närheten av nätet från vilket det går en tråd till mittplattan som gör att spindeln från sitt gömsle kan märka om något fastnat i nätet och försöker komma loss därifrån. Hos större skuggspindeln ligger ”mitten” inte i centrum utan nära gömslet som finns i en springa. På mittplattan sitter ofta den större skuggspindeln när det är mörkt. Den trivs bäst i mörker, i skuggan, därav dess svenska namn. Vuxna större skuggspindlar hittar man mest under sensommaren och hösten, från juli-oktober.

Storlekskillnaden mellan honor och hanar är relativt stor. Honorna har en kroppslängd på 13-16 mm, medan hanarna är bara 7-10 mm och dessutom smalare. Kroppen är bred och tillplattad, en anpassning till att leva i smala springor och under bark. Grundfärgen på kroppen är rödbrun till svartbrun. Bakkroppen har ovantill ett mörkt, bladlikt mönster, som oftast har ljus kant. Benen är mörka med ljusa band.

Unga individer av större skuggspindeln liknar den kortare, upp till 9mm långa, mindre skuggspindeln, Nuctenea silvicultrix. Den mindre skuggspindeln är vanligare norrut och österut. I södra Sverige finns den nästan bara på mossar.

Varför blev större skuggspindeln vald till årets europeiska spindel? Det finns flera skäl till detta val: (1) arten är vanlig, (2) även om den gömmer sig bra är den lätt att se på hus och i trädgårdar, (3) den är lätt att känna igen, (4) den visar på betydelsen av dess naturliga habitat äldre träd med lös bark.

Genom att välja årets spindel hoppas vi att skapa intresse för en speciell grupp av djur, spindlarna, utan också att få reda på mer om dess utbredning och liv.

Årets europeiska spindel valdes av 81 arachnologer från 26 europeiska länder. Uppgifterna sammanställs av Naturhistoriska museet i Wien, Arachnologischen Gesellschaft (AraGes) och European Society of Arachnology (ESA).

Christoph Hörweg & Lars J Jonsson

 

Kontaktperson i Sverige

Lars J. Jonsson, Högskolan Kristianstad, 29188 Kristianstad, lars.jonsson(a)hkr.se

Posted in Spider_of_the_Year_2017