Spider of the year 2006 – DK

Årets edderkop i Europa 2006

Kamæleonedderkoppen – Misumena vatia (Clerck 1757)

Årets Edderkop i Europa er for første gang – for 2006 – blevet udpeget. Valget faldt på kamæleonedderkoppen Misumena vatia, der tilhører familien af krabbeedderkopper.

Ligesom krabberne har disse benene rettet ud til siden, forbenene er længere og kraftigere end bagbenene, og de bevæger sig ofte i sidelæns gang. Kamæleonedderkoppen adskiller sig fra de fleste andre edderkopper ved at kunne skifte farve, fx fra gul til hvid. Allerede i bogen De Danske Edderkoppers Biologi fra 1928 skriver Emil Nielsen: ”Misumena vatia er vistnok den besynderligste af Krabbeedderkopperne. Den ynder at holde til i Blomster, med hvis Farver den paa saare fuldkommen maade skal stemme overens: den er hvid naar den lever på hvide Blomster, gul, naar den lever på gule”.

Biologi

Kamæleonedderkoppen er som andre krabbe-edderkopper er et ”lurende” rovdyr. Den sætter sig i blomster af samme farve som den selv og lurer på de blomsterbestøvende insekter som måtte slå sig ned i blomsten. De kraftige forben holdes ud til siden men kan gribe og fastholde byttet på brøkdelen af et sekund. Samtidig bides insektet med kæberne og giften sprøjtes ind. Edderkoppen bliver som regel i blomsten mens byttet spises. Det tygges ikke men udsuges gennem de små huller edderkoppen har bidt i insektets hudskelet.

Takket være dens evne til at skifte farve er kamæleonedderkoppen vel kamufleret både i gule og hvide blomster. Det er dog kun de voksne hunner som kan skifte farve og processen tager nogle dage. Undersøgelser har dokumenteret at kamuflagefarven gør dyrene vanskelige at opdage, både for deres byttedyr og for mulige fjender.

Voksne kamæleonedderkopper kan findes om foråret, i månederne maj – juli. Hannerne er meget mindre end hunnerne. Op til parringen vogter han hunnen en tid ved at sætte sig på hendes bagkrop, men under selve parringen hænger han på undersiden af denne. Æggene lægger hunnen i en ægsæk, omspundet af silke og ofte gemt i et sammenrullet blad. De små unger kommer frem i løbet af sommeren; de overvintrer som mellemstore unger og bliver voksne efterfølgende forår.

Forekomst og udbredelse

Kamæleonedderkoppen forekommer i Danmark i åbne, fugtige habitater som moser og enge, evt. fugtige skovbryn og lysninger. I Europa kan den også findes i haver og på marker. Den forekommer formentlig over det meste af landet, men er endnu ikke registreret i Syd- og Vestjylland. Meddelelser om nye fund (med fotos) er meget velkomne (se kontaktadresse nedenfor). Den forekommer i det meste af Europa, i England dog kun i de sydlige egne men i Skandinavien helt op til Trondhjem. Den findes også i Asien og Nordamerika. I troperne og subtroperne findes over 40 andre arter af slægten Misumena.

Udseende

Det er kun de voksne hunner af kamæleonedderkoppen som er rent gule eller hvide i farven. Andre farvevarianter findes dog også, fx i grønlige toner. Nogle har røde striber på bagkroppen. Forkroppen har på oversiden to mørke striber. Den meget mindre han har mørkebrun forkrop og mørke forben, mens bagkroppen er gullig med en mørkere tegning. Ungerne er hvidlig-grønne da de mest holder til på planternes blade.

Der findes i Europa endnu en krabbeedderkop som kan skifte farve, nemlig Thomisus onustus. Hos denne art er farvevariationen endnu større: Den kan skifte fra hvid til gul til rødlig violet. Thomisus kan i øvrigt kendes på sine to pukler på bagkroppens forreste hjørner, samt på at de ydre øjne er anbragt på forhøjninger. Den findes desværre ikke i Danmark.

På grund af sin variable farve er kamæleonedderkoppen blevet beskrevet under mere end 20 forskellige videnskabelige (dvs. latinske) navne. Den nyere systematik, som lægger hovedvægten på dyrenes kønsorganer, har afsløret disse som synonymer.

Betydningen af det latinske navn

Slægtsnavn: μισούμενος [misúmenos] (græsk) – hadet; μισέω [miséo] (græsk) – at hade
Artsnavn: vatius, -a, -um (latin) – bøjet udad (d.v.s med bøjede ben)

Årets Edderkop i Europa

Siden 2000 har en gruppe edderkoppeeksperter fra Tyskland, Østrig og Svejts udvalgt en årets Edderkop for det tysksprogede område. Vandedderkoppen blev det første valg (2001), dernæst hvepseedderkoppen (2002), rovedderkoppen (2003), smaragdedderkoppen (2004) og zebraedderkoppen (2005). Belgien og Holland tilsluttede sig for 2005. I dette år blev det med deltagelse af 21 lande til et europæisk projekt med henblik på årets Edderkop i Europa 2006. Kamæleonedderkoppen repræsenterer edderkopper fra Skandinavien til Middelhavet og fra Irland til Ungarn, og skal i 2006 sætte fokus på de mange fascinerende sider af disse spændende og nyttige dyrs liv.

Peter Jäger, Martin Kreuels & Søren Toft

 

Posted in Spider_of_the_Year_2006