Spider of the year 2006 – SE

Årets europeiska spindel 2006

Blomkrabbspindeln – Misumena vatia (Clerck 1757)

Den första spindel som blivit utsedd till årets europeiska spindel, vald för 2006, är blomkrabbspindeln – Misumena vatia(Clerck 1757). Liksom alla krabbspindlar har Misumenakrabblika ben som är roterade åt sidan. Detta har gett familjen krabbspindlar dess namn. Frambenen är betydligt längre än bakbenen. Blomkrabbspindeln skiljer sig från andra europeiska krabbspindlar genom att den kan byta färg från gul till vit.

Levnadssätt

Blomkrabbspindeln är, liksom övriga krabbspindlar, ett rovdjur som sitter och väntar på sina byten. Den lurar oftast bland kronbladen på en flygande insekt ska sätta sig i närheten. Med de korta bakbenen håller sig spindeln kvar. De kraftiga frambenen hålls utåt och fångar mycket snabbt varje ouppmärksam blombesökare. Samtidigt injiceras ett verksamt gift i bytet. Bytet sugs normalt ut ovanpå blomman. Kroppsvätskan sugs genom två små hål i kroppen helt ut, så av bytet återstår till slut endast det yttre skelettet.

Blomkrabbspindlarna är underbart fint kamouflerade på gula och vita blommor tack vare sin förmåga att byte färg. Denna aktiva förändring kan bara ske hos vuxna honor och tar ett par dagar. Studier har visat att detta kamouflage gör spindeln svårare att se, både för eventuella rovdjur och bytesdjur.

Vuxna blomkrabbspindlar kan påträffas från maj till juli. De mycket mindre hanarna parar sig med honorna i början av sommaren. Före parningen sitter hanen på honans mycket större bakkropp. Under själva parningen hänger han på undersidan av honans bakkropp. Äggsäcken göms i typiska fall mellan av spindelsilke sammanvävda blad. De unga övervintrar bland gamla blad på marken och blir vuxna följande år.

Förekomst och utbredning

En typisk livsmiljö för blomkrabbspindeln är öppna solbelysta marker som ängar och myrar, men den finns också i soliga skogsbryn, på vägkanter och i trädgårdar. Den är utbredd över hela Sverige, från Skåne till Lappland. Rapporteringar (med fotografier) är välkomna från alla delar (se kontaktadressen nedan). I Europa är Misumena känd från norra Skandinavien söderut till Medelhavet. Den är även känd från norra Asien och Nordamerika. De andra över 40 kända arterna i släktet är tropiska eller subtropiska arter.

Kännetecken och liknande arter

Endast vuxna honor har den tydlig och kraftig gul eller vit färg. Förutom dessa två klara färgformer finns även många olika intermediära färgformer med grön-vit färg. Dessutom kan röda ränder finnas på bakkroppen. Framkroppen har två mörka sidoränder på ovansidan. Den mycket mindre hanen har mörkbrun framkropp och mörka framben, med en bakkroppen som har gul grundfärg med ett mörkt mönster.

Det finns i Sverige, endast känd från Gotland, en annan spindelart som kan byta färg: Thomisus onustus. Den kan ha fler färger, från gul till purpurröd. Thomisus kan även skiljas på att den har två pucklar på bakkroppen och sidoögon på en förhöjning. Unga Misumena har en grönaktig färg och brukar sitta på de gröna delarna av blomväxter. Blomkrabbspindeln kan därför blandas ihop med andra krabbspindlar med grönt i sin färgteckning som den i Sverige på träd vanliga bladkrabbspindeln Diaea dorsata och de mer sydliga arterna Diaea pictilis, Misumenops tricuspidatus, Heriaeus mellotei ochHeriaeus graminicola.

På grund av sina klara färger och sin färgvariation har Misumena vatia blivit beskriven under mer än 20 olika vetenskapliga namn. Modern taxonomi och nyare och bättre kunskap om de relevanta kroppsliga egenskaperna har kunnat visa att dessa namn är synonymer.

Namnets ursprung

Släktets namn: μισούμενος [misúmenos] (grekiska) – hatat; μισέω [miséo] (grekiska) – at hata
Arts namn: vatius, -a, -um (latin) – böjd utåt (d. v. s. med böjda ben)

Årets europeiska spindel (European Spider of the Year – ESY)

Allt sedan 2000 har en grupp av experter från Tyskland, Österrike och Schweiz valt en spindel till årets spindel för att fokusera intresset på den arten. För år 2001 valdes vattenspindeln, 2002 getingspindeln, 2003 rovspindeln, 2004 gröna bladspindeln och 2005 sebraspindeln (harlekinspindeln).  Projektet startade bland de tyskspråkiga länderna och utvidgades till att även Belgien och Nederländerna var med 2005. För 2006 organiserades för första gången årets spindel som ett europeiskt projekt. Misumena blir representant för spindlar från Sverige till Medelhavsområdet, från Irland till Ungern och visar intressanta egenskaper hos dessa nyttiga djur.

Peter Jäger, Martin Kreuels & Lars J. Jonsson

Posted in Spider_of_the_Year_2006