Spider of the year 2016 – BG

Европейски паяк на 2016 година

Cyclosa conica (Pallas, 1772)

Cyclosa conica (Pallas, 1772) принадлежи към семейството на истинските тъкачи (Araneidae). Това семейство обхваща 3,099 вида, като 131 от тях са намерени и в Европа. В Централна Европа род Cyclosa е представен от два вида.

Cyclosa conica е широко разпространена в Европа. Във вертикално отношение видът достига 1600 м над морското равнище. Предпочита добре осветени иглолистни гори, където неговите популации са с висока численност. Може да бъде намерен и в съседство на горските пътеки или сухи ливади. В Централна Европа, видът не се приема за застрашен.

Cyclosa conica конструира много правилни кръгови мрежи, поставени на около 1.5 метра над основната повърхност. На средата на мрежата, паякът прави вертикални уплатнявания наречени „стабиламенти“. Паякът седи на тази структура и често вплита в нея растителни остатъци или останки от плячката си. Поради тази причина представителите на рода Cyclosa понякога са наричани “паяци буклукчии“. Стоейки на тази паяжинна структура пълна с остатъци от неговите жертви, понякога е трудно да бъде забелязан. Когато е разтревожен, той започва да разтриса и вибрира мрежата и така напъно изчезва от от полезрението.

Мъжките и женските са активни от пролетта (Март/Април) до есента (Септември/Октомври). Яйцата се полагат в средата на лятото, като се поставят на клонка в близост с мрежата; пашкулът е зобиколен от лъскави жълтеникави нишки.

При женските дължината на тялото е около 6-8 mm. Мъжките са малко по-малки около 4-4.5 mm, което се дължи на половия диморфизъм. Глвогръдът е от тъмно сив до черен; краката са тъмно сиви с черни препаски. Коремчето е различно оцветено, гръбно, тъмно червено-кафяво до черно, често и с бели петна, а коремно, тъмно сиво с две удължени бели петна. Коремчето завършва с конична издатина (която е дала и видовото име!) която се извисява над паяжинните брадавички.

Защо Cyclosa conica беше избрана за Европейски паяк на годината? Главната причина е неговата ясна идентичност. Коничното коремче прави определянето му много лесно, което се подкрепя и от правилната кръгова мрежа със характерни стабиламенти. Избирането на Паяк на годината, носи не само популярност на неглижирани групи животни, но освен това, ние се надяваме, че изследователите ще бъдат заинтересувани да установят нови данни за неговото разпространение. Радвайте се на Паяка на годината, а същевременно ни помогнете с вашите локални данни, наблюдения и фотографии.

Европейският паяк на годината е избран от 78 арахнолози от 26 страни в Европа. Координатор е Природонаучният Музей на Виена съвместно с Арахнологичното дружество (AraGes) и Европейското Общество по Арахнология (ESA).

Christoph Hörweg & Christo Deltshev

Контакти България

Д-р Христо Делчев, Национален природонаучен музей – БАН, бул. Цар Освободител 1, 1000 София.

Posted in Spider_of_the_Year_2016