Spider of the year 2016 – DK

Årets edderkop i Europa 2016

Cyclosa conica (Pallas, 1772)

Cyclosa conica (Pallas, 1772) tilhører familien af ægte hjulspindere (Araneidae). Denne familie har 3.099 arter over hele verden, af disse findes 131 i Europa. Slægten Cyclosa er representeret ved to arter i Central- og Nordeuropa.

Cyclosa conica findes over hele Europa. Den forekommer fra lavlandet og op til ca. 1.600 m i bjergene. Arten foretrækker lysåbne nåleskove, hvor den lokalt kan være hyppig. Man kan også finde den langs skovstier og på tørre enge. Den er på ingen måde en truet art.

Cyclosa conica bygger et meget regelmæssigt cirkulært hjulspind med tætte masker. Det er sædvanligvis anbragt i 1,5-2 meters højde over jorden. Et lodret, tæt spundet silkebånd, kaldet stabilimentum, deler spindet i to halvdele. Edderkoppen sidder selv på denne struktur i spindets centrum. Ofte har den indspundet rester af byttedyr eller stumper af plantedele i stabilimentum. Derfor er den på engelsk blevet kaldt „trash line spider“. På grund af sin farve er det ofte vanskeligt at se edderkoppen, når den sidder i sit spin dog falder i med insektresterne. Hvis den forstyrres, kan edderkoppen sætte hele spindet i svingninger, så det er umuligt at skelne dyr og spind.

Både hanner og hunner er fremme og aktive i hele perioden fra det tidlige forår (marts/april) til efteråret (september/oktober). Æggene lægges midt på sommeren i en æg-sæk dannet af skinnende gule silketråde og fastgjort til en gren nær spindet.

Hunnerne har en kropslængde på 6-8 mm. Hannerne er noget mindre (4-4.5 mm), så arten har tydelig kønsdimorfi i størrelsen. Cephalothorax (dvs. hoved + forkrop) er mørkebrun eller næsten sort; benene er mørkebrune med sorte ringe. Abdomen (dvs. bagkroppen) varierer i farve: på oversiden mørkt rødbrun – sort, ofte med et hvidt mønster; på undersiden mørkebrun med to aflange hvide pletter. Hos hunnerne har bagkroppen bagtil over spindevorterne en konisk forlængelse, som er baggrunden for dyrets latinske artsnavn.

Hvorfor er Cyclosa conica blevet valgt til Årets Edderkop i Europa? Det skyldes at arten er almindelig over hele Europa, og at den er let at kende på den karakteristiske bagkropsform. Selv spindet kan let genkendes på dets tæt-vævede regelmæssighed og det lange lodrette stabilimentum med bytterester. Ved at udpege en Årets Edderkop håber vi på at skabe opmærksomhed omkring en interessant men ikke så populær dyregruppe; vi håber at dette vil skaffe nye og detaljerede oplysninger om artens nuværende udbredelse. Vi håber I vil nyde at gå på opdagelse efter Årets Edderkop og hjælpe os til øget viden om den ved at indsende oplysninger om jeres fund (lokalitet, dato, habitat), gerne med fotografisk dokumentation.

Årets Edderkop i Europa vælges af 78 arachnologer fra 26 europæiske lande. Aktiviteten koordineres af det Naturhistoriske Museum i Wien i samarbejde med det tyske arachnologiske selskab (Arachnologischen Gesellschaft (AraGes)) og det europæiske arachnologiske selskab (European Society of Arachnology (ESA)).

Christoph Hörweg & Søren Toft

Kontakt Danmark

Dr. Søren Toft, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 116, DK-8000 Aarhus C, Danmark. E-mail: soeren.toft(a)bios.au.dk

Posted in Spider_of_the_Year_2016