Spider of the year 2016 – SE

Årets europeiska spindel år 2016

Konspindeln – Cyclosa conica (Pallas, 1772)

Konspindeln, vars vetenskapliga namn är Cyclosa conica (Pallas, 1772) tillhör spindelfamiljen hjulspindlar, Araneidae. I Europa finns 130 arter av hjulspindlar av de i världen hittills 3100 beskrivna arter. Varje familj består av ett antal släkten där spindelsläktet Cyclosa i Europa har två arter. I Sverige är båda arterna funna. Konspindeln är den vanliga av dem och finns och är vanlig i nästan hela Sverige. I norr ända upp i fjällkedjan men saknas på kalfjället. Den finns i stort sett i hela Europa utom på Island. Den föredrar gläntor i barrskogar, framför allt där det finns gran. Där kan den ibland finnas i stort antal. Mer sällan hittar man den i andra naturmiljöer som torrängar och längs skogsvägar. Arten är livskraftig och inte utsatt för några hot. Den andra arten, den sydliga arten Cyclosa insulana är bara funnen en gång i Sverige, i Skåne.

Konspindeln väver ett i det närmaste runt hjulnät med ca 40 radiera trådar och tätt med spiraltrådar, fler och tätare än hos de flesta hjulspindlar. I mitten av nätet, från högst upp till längst ned, gör konspindeln ofta ett tätt spunnet vertikalt band. Ibland finns bara den nedra delen av bandet, sällsynt bara den övre delen. Det finns fler arter av hjulspindlar som gör liknande band, ibland kallat stabiliment. De bakomliggande orsakerna till detta band varierar säkerligen, många orsaker är funna, både mellan olika arter och hos de olika arterna, men hos konspindeln är det tydligt att det är ett sätt för spindeln att kamouflera sig i nätet och därmed göra sig mer svårsedd för fåglar och andra predatorer. Konspindeln sitter i vila i mitten av detta band med benen indragna till skillnad mot de flesta andra hjulspindlar. En stor del av de gjorda banden är med lämnade bytesdjur, växtbitar som knoppfjäll och annat smått både ovan- och nedanför spindeln i bandet. Variationen på vad som fästs i bandet är stor. Oftast är konspindeln svår att hitta bland allt det andra i bandet. Konspindlar med dekorationer i bandet har visat sig fånga fler byten än de som saknar dessa, ca halvannan gång fler. Ett annat försvar som den använder är att vibrera nätet fram- och tillbaka så att spindeln och nätets konturer är svåra att se. Hjälper inte det droppar den mot marken. Till skillnad mot de flesta andra hjulspindlar gör konspindeln inget gömsle. Ett nytt nät görs varje kväll efter skymningen. När det nya fångstnätet spinns sparas dekorationen. Nätet byggs förhållandevis snabbt, på ca 20 minuter. Det är oftast placerat 1-2 m över marken, antingen på en buske eller mellan grangrenar, vilket gör att man lätt ser det vid en promenad i skogen.

Både honor och hanar är aktiva från våren till hösten. I Norden ser man vuxna mest under maj-augusti med enstaka honor kvar ett tag till. De vuxna hanarna gör inget nät utan ägnar sig åt att leta efter parningsvilliga honor. Honorna lägger efter parning de 30-80 äggen på en kvist i närheten av sitt nät under juli och augusti. Runt själva äggsäcken spinner honan en väv av gula, glänsande trådar.

Kroppslängden för honor av konspindeln är normalt 6-8 mm hos de vuxna honorna och 4-4,5 mm hos hanarna. Som hos de flesta andra spindlar är alltså honorna större än hanarna. Framkroppen är mest mörkbrun eller svart. Benen är bruna och med mörkare ringar. Innersta delen av låren är ljusa, hos en del hannar vita. Bakkroppens färg varierar en hel del mellan olika individer. På ovansidan är den mörk från rödbrun till svart på ljusare, mer eller mindre vit botten. Undersidan är mörkbrun med två ljusa breda tvärgående streck. Längst bak finns den för arten typiska konformade förlängningen ovanför spinnvårtorna.

Vad gjorde att Cyclosa conica blev vald till årets spindel? Jo, för det första för dess typiska utseende som gör den lätt att känna igen. För det andra för dess omisskänliga fångstnät med dess långa dekorerade stabiliment och nätets täthet och regelbundenhet, men även för att den finns i så gott som alla europeiska länder. Genom att välja årets spindel hoppas vi på att göra spindlarna mer populära. Förhoppningsvis leder årets val att det kommer ny kunskap om konspindeln, om dess utbredning och biologi.

Årets europeiska spindel 2016 valdes av 78 arachnologer från 26 länder i Europa. Detta koordineras av European Society of Arachnology (ESA), Arachnologischen Gesellschaft (AraGes) och Wiens naturhistoriska museum.

Christoph Hörweg & Lars J. Jonsson

Posted in Spider_of_the_Year_2016